TOPMAL ľuďom

Záleží nám na dôležitých hodnotách akými sú deti, rodina, či zdravie. 
Preto sme sa rozhodli pomôcť ľudom ktorí to potrebujú.

Vianoce deťom Klinika detskej hematológie a onkológie (r. 2021)

Malé potešenie detičkám na oddelení

Vianoce deťom Klinika detskej hematológie a onkológie (r. 2018)

Vianoce deťom Klinika detskej hematológie a onkológie (r. 2017)

Farebné Vianoce deťom v DFNsP (r.2016)

Malé potešenie detičkám na oddelení DFNsP na tému farby a maľovanie 

Maľovanie priestorov v UNSS (r.2006 a 2008)

Dobrý anjel