TOPMAL ľuďom

Záleží nám na dôležitých hodnotách akými sú deti, rodina, či zdravie. 
Preto sme sa rozhodli pomôcť ľudom ktorí to potrebujú.

Ďalšie organizácie, ktoré podporujeme

Vianoce deťom Klinika detskej hematológie a onkológie (r. 2021)

Malé potešenie detičkám na oddelení

Vianoce deťom Klinika detskej hematológie a onkológie (r. 2018)

Vianoce deťom Klinika detskej hematológie a onkológie (r. 2017)

Farebné Vianoce deťom v DFNsP (r.2016)

Malé potešenie detičkám na oddelení DFNsP na tému farby a maľovanie 

Maľovanie priestorov v UNSS (r.2006 a 2008)

Dobrý anjel