TOPMAL ľuďom

Záleží nám na dôležitých hodnotách akými sú deti, rodina, či zdravie. 
Preto sme sa rozhodli pomôcť ľudom ktorí to potrebujú.

Farebné Vianoce deťom v DFNsP (r.2016)

Male potešenie detičkám na oddelení DFNsP na temu farby a maľovanie 

Malovanie priestorov v UNSS (r.2006 a 2008)

Dobrý anjel