Vnútorné zatepľovanie

Alternatívne riešenie zateplenia

V prípade ak nie je možné objekt zatepliť zvonku je alternatíva zateplenia z vnútra ( z interiéru ) Toto riešenie zabezpečí vinikajúce tepelnoizolačné vlastosti.  Interiérové zateplenie zároveň eliminuje praskanie omietky, ak je budova pohybovo činná. 

Izolácia - zateplenie vnútornej steny funguje rovnako ako izolácia vonkajšej steny. Vnútorné zateplenie stien zabezpečí vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti v miestnosti.

Kontaktný formulár - Vnútorné zateplenie stien

Príloha