Nová priečka zo sadrokartónu

Montáž novej sadrokartónovej priečky s revíznym otvorom na zakrytie zasúvacích mreží v kine Cinema Aupark v Bratislave.

Cinema Aupark Bratislava

Montáž sadrokartónu vykonávame vždy podľa predpísaných technologických postupov maximálne starostlivo a poctivo tak, aby časom nevznikali rôzne praskliny, trhliny a iné poškodenia. Po dokončení priečky zo sadrokartónu odporúčame vykonať odborne realizovanú výmaľbu.